Spring til indhold

Delvis genåbning af Kulturcenter Mantzius

Her kan du finde information om den delvise genåbning af kultur-, forenings- og idrætslivet og brug af Kulturcenter Mantzius' indendørs- og udendørsområder

I forbindelse med den delvise genåbning af indendørs foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt idrætsaktiviteter for personer over 70 år, genåbner Kulturcenter Mantzius delvist fra 21. april 2021.

 

For børn og unge under 18 år:

 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis tilstedeværelsen er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Indtil videre er det ikke tilladt, hverken indendørs eller udendørs, at have tilskuere og/eller ledsagende forældre.
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 genåbnes uden coronapas med forsamlingsloft på 25. Genåbningen gælder ikke sangaktiviteter.

 

For personer over 70 år:

 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer. Det er foreningens eget ansvar at kontrollere coronapas. Vær opmærksom på, at omklædning og bad foreløbigt ikke er muligt på matriklen - klæd om og bad hjemme.

 

Forsamlingsforbuddet og afstandskrav

For indendørs foreningsaktiviteter gælder følgende:

Forsamlingsforbuddet er i organiseret regi på 25 personer for børn og unge under 18 år, og 10 for personer over 70 år (idræt). Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal og ved aktiviteter som er primært siddende, er arealkravet 2 m2. Gulvarealet opgøres væg til væg, uanset inventar m.v. Vi beder dig om at læse og overholde vores opsatte skiltning, der angiver max antal personer, der må være tilstede i de forskellige lokaler på Kulturcenter Mantzius. Vi opfordrer desuden til, at der holdes 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis det er muligt. 

 

For udendørs foreningsaktiviteter gælder følgende:

Forsamlingsforbuddet er på 50 personer udendørs. Foreningsaktiviteter kan sektionsopdeles i organiserede grupper af max 50 personer og med afstand på 2 meter. Vi opfordrer til, at der holdes 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis det er muligt. 

Hvor kan der laves udendørs aktiviteter henne?

Foruden kommunens idrætsanlæg, er det muligt at afholde udendørs aktiviteter ved Kulturcenter Mantzius. Udendørsområderne ved Kulturcenteret kan ikke bookes på forhånd. Sørg derfor for at holde den nødvendige afstand eller vent til området er ledigt.

 

Adgang til toilet

Der er adgang til toiletterne på Kulturcenter Mantzius via Rughaven. Indgangen til toiletterne findes via Rughaven (ved siden af spillestedet MantziusLives port) - Rughaven er på den modsatte side af spillestedets officielle indgang via haven/Johan Mantzius Vej. 

 

Ansvar og retningslinjer

Det er foreningernes ansvar, at retningslinjerne - herunder coronapas, forsamlingsforbud, afstands- og kvadratmeterkrav og brug af værnemidler - bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Følg altid Kulturcenter Mantzius retningslinjer og følgende punkter til dine aktiviteter:

 • Coronapas: Ved indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år skal der fremvises coronapas. Det er foreningens eget ansvar at kontrollere coronapas.
 • Coronaguide: Foreningerne skal organisere sig med "coronaguider" for de enkelte aktiviteter. Coronaguiden har til opgave at guide deltagere ved ankomst til faciliteten, under og efter aktiviteten og indtil deltagerne helt har forladt stedet.
 • Værnemidler: Håndsprit skal medbringes af foreningen og/eller deltagerne selv. Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind, men kun til og fra aktiviteten.
 • Hygiejne: Redskaber og kontaktflader afprittes før og efter brug.
 • Hensyn: Vi opfordrer alle brugere til at vise hensyn og huske god afstand. Ankom ikke før jeres aktivitet starter, og sørg for at forlade stedet i god tid inden næste aktivitet begynder.

 

Følg altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte:

 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19. Det gælder også milde symptomer
 • Vask dine hænder ofte og grundigt – eller brug håndsprit
 • Udøv god hosteetikette – brug et papirlommetørklæde eller ærmet. Vask eller afsprit hænder bagefter
 • Hold min. 1 meters afstand til andre brugere og medarbejdere
 • Hold min. 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvis du er i nærheden af personer, der skal tages særligt hensyn til (f.eks. ældre)
 • Undgå håndtryk og kram
 • Er du i risikogruppen, så udvis ekstra forsigtighed

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og COVID-19 på deres hjemmeside

 

Tak fordi du hjælper os med at overholde vores retningslinjer!

- Vi glæder os til at tage godt imod dig på Kulturcenter Mantzius.

 

[Opdateret 21. april 2021]